Bariery w obszarze ochrony zdrowia

418.

Brak wydania aktu prawnego określającego inne rodzaje czynności związane z ochroną zdrowia.
Brak wydania aktu prawnego określającego inne rodzaje czynności związane z ochroną zdrowia, które mogą być prowadzone w aptece powoduje, że dodatkowe usługi farmaceutyczne wykonywane w aptece są postrzegane przez organy kontroli, jako naruszenie przepisów prawa.
Art. 86 ust. 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
Wydanie aktu wykonawczego wynikającego z upoważnienia określonego w art. 86 ust. 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne w celu określenia innych usług farmaceutycznych, które mogą być wykonywane w aptekach.
Lista