Bariery w obszarze ochrony zdrowia

419.

Brak zdefiniowania czym jest rękojmia wykonywania zawodu.
Brak zdefiniowania czym jest rękojmia wykonywania zawodu, która jest niezbędna do pełnienia roli kierownika apteki powoduje, że okręgowe izby aptekarskie stawiają różne wymagania w celu jej zbadania. Rękojmia wynika z samego faktu wykonywania zawodu i nie powinna być dodatkowo badana.
Art. 99 ust. 4a i ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
Uchylenie art. 99 ust. 4a i ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
Lista