Bariery w obszarze ochrony zdrowia

401.

Brak szczególnych regulacji umożliwiających jednostkom samorządów terytorialnych swobodną współpracę.
Brak szczególnych regulacji umożliwiających jednostkom samorządów terytorialnych swobodną współpracę w zakresie przekazywania i udziału w utrzymaniu obiektów wykorzystywanych na cele ochrony zdrowia.
Istnieje potrzeba wprowadzenia regulacji umożliwiających jednostkom samorządów terytorialnych swobodną współpracę w zakresie przekazywania i udziału w utrzymaniu obiektów wykorzystywanych na cele ochrony zdrowia.
Lista