Bariery ogólnogospodarcze

55.

Wąski zakres przetwarzanych danych.
Wąski zakres przetwarzanych danych. Biuro ma pasywną rolę w udostępnianiu danych, gdyż jest jedynie uprawnione do przyjmowania informacji gospodarczych od wierzycieli i ujawniania ich innym podmiotom. Nie może z własnej inicjatywy zbierać i udostępniać ani informacji gospodarczych, ani innych danych, które w sposób istotny mogłyby się przyczynić do dokładniejszej i wielopłaszczyznowej oceny wiarygodności płatniczej osób i podmiotów gospodarczych.
Art. 7 ust.1 – 3 u.i.g.
Umożliwić biurom zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie innych rodzajów danych przynajmniej w stopniu jaki jest możliwy dla pozostałych podmiotów gospodarki.

Przykłady innych danych:
  • dane teleadresowe o osobach i podmiotach gospodarczych;
  • dane rejestrowe: KRS, CEIDG, REGON;
  • upadłości prywatne i firmowe;
  • dane geo-lokacyjne (nazwy ulic, numery domów, kody pocztowe itp.);
  • dane socjo-demograficzne (wiek, wykształcenie, zawód itp.)


Wszystkie tego rodzaju dane są zbierane i wykorzystywane przez wiele podmiotów, które nie muszą poddawać się rygorom Ustawy.
Lista