Bariery ogólnogospodarcze

66.

Zbyt ograniczone możliwości udostępniania informacji o fraudach.
Zbyt ograniczone możliwości udostępniania informacji o fraudach. Obecnie w BIG funkcjonuje rejestr, do którego kredytodawcy mogą zgłaszać ujawnione przypadki posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem, natomiast brak jest możliwości przekazywania informacji o fakcie zagubienia lub kradzieży dokumentu. Informacje takie byłyby bardzo przydatne w zapobieganiu oszustwom kredytowym.
Art.17 u.i.g.
Obok istniejącego rejestru fraudów należy stworzyć w BIG rejestr dokumentów zastrzeżonych, co powinno polegać na tym, że właściciel dokumentu mógłby przekazywać do BIG informację o kradzieży, zagubieniu lub podejrzeniu podrobienia dokumentu. W celu ograniczenia ryzyka fraudu proponuje się również, aby przekazanie informacji do rejestru było poprzedzone obowiązkiem zawiadomienia organów ścigania.
Lista