Bariery ogólnogospodarcze

42.

Przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych nie chronią poszkodowanych
Przepisy karne w ustawie o ochronie danych osobowych, które nie chronią bezpośrednio interesów osób, których dane dotyczą,  natomiast przewidują dotkliwe sankcje za przestępstwa formal­ne, czyli takie, w których może nie być osób poszkodowanych.
Art. 49-54a  ustawy o ochronie danych osobowych
Preferowanym rozwiązaniem byłoby uchylenie tych przepisów. Dy­rektywa nie przewiduje konieczności wprowadzenia sankcji karnych za naruszenie przepisów ustawy.
Lista