Branża telekomunikacyjna i medialna

349.

Wyśrubowane normy dopuszczalnych poziomów gęstości mocy i natężenia pola w miejscach dostępnych dla ludności wg przepisów ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi w Polsce.
Wyśrubowane normy dopuszczalnych poziomów gęstości mocy i natężenia pola w miejscach dostępnych dla ludności wg przepisów ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi w Polsce.

W Polsce każda instalacja radiokomunikacyjna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. (Dz. U. Nr. 192/03, poz. 1883) w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, przed dopuszczeniem do użytkowania musi przejść sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji nadajników telefonii komórkowej (stacji bazowych). Wyniki pomiarów porównuje się z wartościami dopuszczalnymi parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych określonymi w powyższym rozporządzeniu, a wynik pomiarów decyduje o dopuszczeniu danej stacji bazowej do eksploatacji.

To oczywiście bardzo dobry mechanizm, jednak poziom dopuszczalnych poziomów w Polsce jest kilkadziesiąt razy niższy niż w innych krajach europejskich.

Niestety implikuje to stawianie dużo gęstszej sieci nadajników, bowiem każdy z nich może generować niższe natężenie sygnału. Gęstsza sieć to więcej nadajników oraz znacznie wyższe koszty pokrycia kraju szerokopasmowym dostępem do Internetu.

Również według raportu z 19 stycznia 2009 roku w ocenie komitetu SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and NewlyIdentified Health Risks), w skład którego wchodzą najwybitniejsi eksperci między innymi w zakresie ochrony zdrowia, przebywanie w polu elektromagnetycznym emitowanym przez nadajniki publicznych sieci telefonii komórkowej nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi czy zwierząt w żadnym z poddanych ocenie aspektów. Komitet oceniał normę europejską.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. (Dz. U. Nr 192/03, poz. 1883) w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
Wprowadzenie w Polsce europejskiej normy w zakresie dopuszczalnego poziomu sygnału. Poniżej znajduje się porównanie polskiej, aktualnie obowiązującej normy z rekomendacją UE oraz z poziomem normy w USA.

Kraj/Częstotliwość 900 MHz (GSM) 1800 MHz (GSM)
Polska 0,1 W/m2 (6,14V/m) 0,1 W/m2 (6,14 V/m)
Rekomendacja UE 4,5 W/m2 9 W/m2
USA 6 W/m2 12 W/m2
Lista