Branża telekomunikacyjna i medialna

Lista barier związanych z: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej

  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury...347.

    Według obecnie obowiązujących przepisów...

    Według obecnie obowiązujących przepisów w sytuacji, gdy dostawca usług nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej przyjęcia...

    czytaj więcej