Branża telekomunikacyjna i medialna

Lista barier związanych z: Ustawa kodeks wykroczeń

  • Ustawa kodeks wykroczeń374.

    Prewencyjna i ochronna rola przepisów karnych...

    Prewencyjna i ochronna rola przepisów karnych odnoszących się do kradzieży i dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej jest mocno związana z problematyką...

    czytaj więcej