Branża telekomunikacyjna i medialna

374.

Prewencyjna i ochronna rola przepisów karnych odnoszących się do kradzieży i dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej
Prewencyjna i ochronna rola przepisów karnych odnoszących się do kradzieży i dewastacji infrastruktury telekomunikacyjnej jest mocno związana z problematyką tzw. czynów przepołowionych, a więc tego rodzaju czynów, które w zależności od wartości szkody, będą traktowane, jako przestępstwo z art. 278 lub 288 KK albo wykroczenie z art. 119 lub 124 KW. Wartość ukradzionego mienia, czyli w tym wypadku skradzionej części infrastruktury wielokrotnie nie jest duża (nie przekracza progu 250 zł), powoduje jednak paraliż bądź finalnie duże obciążenia dla Klientów, operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorców energetycznych lub transportu kolejowego. Dlatego powinny być w takich sytuacjach stosowane jedynie właściwe przepisy ustawy Kodeks karny.
Proponujemy wyłączyć stosowanie przepisów Kodeksu wykroczeń, w których przedmiotem czynu są elementy wchodzące w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra.” Podobne wyłączenia przewidziane są już w KW w art. 130. Do czynów tego rodzaju będą miały wtedy zastosowanie jedynie odpowiednie przepisy ustawy kodeks karny.
Proponujemy więc w art. 130 § 1 ustawy kodeks wykroczeń dodać pkt 3 w następującym brzmieniu:

„3) jeżeli przedmiotem czynu jest element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej, tramwajowej, trolejbusowej lub linii metra.”
Lista