Branża telekomunikacyjna i medialna

Lista barier związanych z: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

  • Ustawa o ochronie konkurencji...367.

    Postępowania w sprawie zaskarżania rozstrzygnięć...

    Obecnie istniejąca regulacja nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony interesu prawnego strony postępowania. W szczególności brak jest precyzyjnego...

    czytaj więcej