Branża telekomunikacyjna i medialna

355.

Ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmianę art. 17 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.
Ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmianę art. 17 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, na mocy której wskazanie sponsora audycji powinno mieć miejsce zarówno na początku audycji, jak i na końcu, a dodatkowo w momencie wznowienia po przerwie reklamowej.

Wyżej wskazana regulacja jest całkowicie nieuzasadniona. Zwłaszcza w przypadku krótkich audycji (np. 30 sek. Prognoza pogody) dwukrotne wskazanie sponsora (po 8 sek. każde) nie jest konieczne, aby odbiorca był poinformowany o fakcie sponsorowania.
Art. 17 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji
W art. 17 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o radiofonii i telewizji wyraz „oraz” zastąpić wyrazem „lub”.
Lista