Branża telekomunikacyjna i medialna

368.

Użyte w definicji informacji handlowej słowa „lub pośrednio” są niejasne i budzą wątpliwości interpretacyjne.
Użyte w definicji informacji handlowej słowa „lub pośrednio” są niejasne i budzą wątpliwości interpretacyjne.
Art. 2 pkt 2.
Usunięcie z definicji wyrażenia „lub pośrednio”.
Lista