Bariery ogólnogospodarcze

28.

Brak uregulowania ustawowego sprzedaży alkoholu drogą elektroniczną.
Brak regulacji
Proponuje się dopuszczenie wprost sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdyż brak regulacji prowadzi do odmiennych interpretacji obecnie obowiązującej ustawy.
Lista