Branża telekomunikacyjna i medialna

328.

Powinna istnieć możliwość zastrzeżenia kar w przypadkach
Powinna istnieć możliwość zastrzeżenia kar w przypadkach, kiedy na wniosek dużego abonenta biznesowego operator poniesie wysokie nakłady inwestycyjne w celu świadczenia na jego rzecz uzgodnionych dwustronnie usług, po czym abonent ten, korzystając z regulacji mającej na celu ochronę konsumentów, zrezygnuje z tych usług. Wzorem innych rozwiązań ustawowych jak chociażby ustawy o drogach publicznych powinna istnieć możliwość wprowadzenia kary za wcześniejsze wycofanie się takiego abonenta z umowy.
Art. 57.5 i 6
Proponujemy, aby art. 57 ust. 5 i 6 PT dotyczył jedynie konsumentów, a tym samym z stwarzał możliwość odmiennej regulacji w stosunku do abonentów – przedsiębiorców.
Lista