Branża telekomunikacyjna i medialna

340.

Obowiązki na rzecz obronności.
Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego nakładane w ustawie prawo telekomunikacyjne i w rozporządzeniach wykonawczych.
Art. 182 PT i rozporządzenia wykonawcze.
Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego nakładane w ustawie PT i w rozporządzeniach wykonawczych obejmują zarówno usługi telekomunikacyjne, jak i usługi świadczone drogą elektroniczną – obowiązki wobec usług świadczonych drogą elektroniczną nie powinny być regulowane w ustawie PT, która dotyczy usług związanych z przesyłaniem sygnałów, a w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Lista