Branża telekomunikacyjna i medialna

351.

Obszary parków narodowych i krajobrazowych charakteryzują się na tyle dużą powierzchnią, że brak jest możliwości ich „objęcia” sygnałem radiowym z zewnątrz.
Obszary parków narodowych i krajobrazowych charakteryzują się na tyle dużą powierzchnią, że brak jest możliwości ich „objęcia” sygnałem radiowym z zewnątrz. Tymczasem nie są to obszary niezaludnione. Względy bezpieczeństwa (np. potrzeba wezwanie pomocy w górach) przemawiają za objęciem tych obszarów – z zachowaniem szczególnych warunków - zasięgiem sieci mobilnych. Niestety praktyka wskazuje, że przedsiębiorcy napotykają poważne przeszkody w zapewnieniu nawet podstawowego zestawu usług.
Należy zliberalizować przepisy ustawy o ochronie przyrody i wprowadzić warunki dopuszczenia do instalowania stacji bazowych w parkach narodowych i krajobrazowych (w sposób kontrolowany przez władze parków).
Lista