Branża telekomunikacyjna i medialna

Lista barier związanych z: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia...370.

    Direct Debit – polecenie zapłaty

    Direct Debit – polecenie zapłaty: złożenie w banku dyspozycji polecenia zapłaty wymaga formy papierowej, co w konsekwencji oznacza konieczność...

    czytaj więcej